Organisatie

Beleidsplan Stichting Music Film Festival

Naam: Stichting Music Film Festival

Adres: Van Alphenstraat 15, 3581 JA Utrecht

Contactpersoon (stichting): Lianne Sleutjes – 06-46893397

Contactpersoon (festival): Gerard van den Broek – 06-53177792

RSIN/Fiscaal nummer: 859187433

KvK nummer: 72656697

Bankrekeningnummer: NL04 ABNA0832185604

 

Team

Gerard van den Broek (directeur/programmering)

Communicatie: Frank Tebbe, Jasper Langedijk, Luc Goderie, Zahra Cobben

Productie: Janet Verheijen

Medewerkers: Ben Ackermans, Jos Belt, Rob Cobben, Robert Dölle, Wendy Dujardin, Harm de Kleine, Jan Douwe Kroeske, Martin Kuiper, René van der Lee, Jeroen Overbeek, Marianne Schoone, Ivo Suurmeijer, Elke Thissen

Financiën: Frido de Vries

Website: Robin Lukken, Jasper Langedijk

Bestuurssamenstelling (onbezoldigd)

Camiel Hamans (voorzitter)

Marja van der Kooi (secretaris)

Lianne Sleutjes (penningmeester)

 

Doelstelling

Het Music Film Festival is een internationaal filmfestival en selecteert films uit de gehele wereld die muziek en/of muziekartiest(en) als centrale thema hebben. Er wordt met grote belangstelling uitgekeken naar Nederlandse filmproducties op muziekgebied en daarbinnen naar films van Brabantse makelij.

Om de kwaliteit van alle getoonde films in het programma van het Music Film Festival te waarborgen werkt de festivalorganisatie samen met louter professionele partijen uit de filmwereld en hanteert het hoge criteria om de kwaliteit van films te toetsen. Geen enkel muziekgenre wordt geschuwd: van klassieke muziek tot schlagers, van blues tot rap. Films met een uitgesproken politieke of religieuze boodschap worden geweerd.

Het Music Film Festival richt zich op alle film- en muziekliefhebbers in Tilburg, Brabant en Nederland, een divers publiek van jong en oud. Doelgroep zijn de filmliefhebbers en kritische kijkers van kwaliteitsfilms die op zoek zijn naar de ideale combinatie van informatie en entertainment. Doelgroep zijn ook alle muziekliefhebbers die op zoek zijn binnen hun favoriete muziekgenre of zich graag laten verrassen door nieuwe muziek en artiesten. Muziek is van iedereen, het verenigt, emotioneert, troost en maakt blij. Muziek kan in verschillende vormen je beste vriend(in) zijn, reden waarom mensen zich graag met muzikanten vereenzelvigen of hen idealiseren. Dat maakt ook dat muziekfilms en portretten van muzikanten zoveel interesse opwekken: wat dreef die muzikant? Dit maakt dat de muziekliefhebber van alle leeftijden is, van elke afkomst en van alle opleidingsniveaus en culturele achtergronden.

Tijdstip vs corona

Het Music Film Festival vindt jaarlijks plaats in het najaar, komend jaar 2024 van vrijdag 6 t/m zondag 8 september. In het verleden is het festival al eens gecancelled of verplaatst vanwege de coronapandemie. Mochten de gezondheidssituatie en daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen ons daartoe dwingen, zal het Music Film Festival opnieuw niet aarzelen met maatregelen om de veiligheid van ons publiek te garanderen. Bovenal hoopt de festivalorganisatie dat de pandemie nu definitief wegblijft en iedereen weer naar hartelust en veilig van film en muziek kan genieten.

Financiën

De stichting wil haar activiteiten financieren via ticketverkoop, subsidiëring en sponsoring. Daartoe vraagt zij subsidie aan bij de gemeente en nationale culturele fondsen en private fondsen. Ook werkt zij samen met lokale partners zoals film- en muziekzalen en culturele instellingen. (Lokale) ondernemingen worden benaderd voor sponsoring, materieel (apparatuur), immaterieel (diensten) of financieel. Ook verzamelt de Stichting Music Film Festival zoveel mogelijk donaties en giften, onder meer via crowdfunding onder sympathisanten van het festival.

Alle inkomsten van gemeente, fondsen, particuliere sponsoren en ticketverkoop worden gestoken in de organisatie van het festival, de invulling van het programma en de landelijke promotie van het festival. Alle eventuele winsten die door het festival gemaakt worden, gaan terug in de organisatie om de volgende editie van het festival te financieren.

Begroting

De Stichting Music Film festival werkt met een begroting van € 36.500 voor de tweede editie van het evenement.

Inkomsten:

  • Fondsenwervende activiteiten € 27.000
  • Ticketverkoop: € 9.500

Uitgaven:

  • Organisatiekosten € 8.500
  • Marketing € 2.000
  • Programmakosten (films, huur, apparatuur, etc.) € 12.000
  • Honoraria artiesten € 14.000

Beloningsbeleid

Het bestuur krijgt geen vergoeding voor de werkzaamheden. Bij een batig saldo van de stichting wordt voor gemaakte onkosten een vergoeding verstrekt en eventueel vacatiegeld. Het bestuur kan alleen met de instemming van alle bestuursleden financiële overeenkomsten aangaan, zoals is vastgelegd in de oprichtingsakte.

In overeenstemming met de statuten houdt het bestuur binnen een half jaar na afloop van het boekjaar een vergadering waarin de balans en de staat van de baten en lasten worden vastgesteld.

In de fase van oprichting krijgen ook de stafleden van de organisatie geen vergoeding voor de werkzaamheden. Bij een batig saldo van de stichting wordt voor gemaakte onkosten een vergoeding verstrekt. De stichting zal de uitvoering van het festival voornamelijk met vrijwilligers verrichten.

De Stichting Music Film Festival werkt met adviseurs op het gebied van marketing, organisatie, communicatie, financiën, film en muziek. Allen werken onbezoldigd voor het festival. Later te verenigen in een Raad van Advies.

ANBI

De Stichting Music Film Festival heeft de culturele ANBI status, het officiële document kunt u hier inzien. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de stichting voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Wie de stichting Music Film Festival wil steunen, kan eender welk bedrag overmaken op bankrekeningnummer: NL04 ABNA0832185604