Groen festival

greenfestival

Het Music Film Festival wil ook een groen en duurzaam festival zijn. Wat verstaan wij daar precies onder?

– er wordt duurzaam omgegaan met afval. Er wordt zoveel mogelijk gerecycled en festivalgangers worden aangespoord om de locaties en de stad zo schoon mogelijk te houden.

– het festival wil voorkomen dat het zelf onnodig afval produceert door rondslingerende flyers, plastic promotiemateriaal en onnodige versiering.

– er wordt rekening gehouden met de omgeving: er wordt met respect met de natuur omgegaan en het geluid dat het festival produceert blijft binnen de perken voor mens en dier.

– er wordt duurzaam omgegaan met voedsel. Er wordt geen eten verspild en natuurlijk zien we het liefst dat er zoveel mogelijk biologisch en vegetarisch voedsel op het festival verkocht wordt.

– er wordt duurzaam omgegaan met kraanwater. Dus geen verkoop van duizenden plastic flesjes water.

– er wordt duurzaam omgegaan met materialen: het liefst wordt er zoveel mogelijk tweedehands gebruikt.

– er wordt duurzaam omgegaan met mobiliteit. Het festival stimuleert bezoekers om zich tijdens het evenement zoveel mogelijk te voet of per fiets te verplaatsen. Hiertoe worden de festivallocaties zo dicht mogelijk bij elkaar gezocht.

– er wordt goed omgegaan met vrijwilligers op het festival. Deze mensen werken hard om jou een leuk festival te bezorgen, dus ze verdienen veel respect.